کد خبر: 10556
تاریخ انتشار: شنبه 5 شهريور 1401 - 14:26
>>

موضوع مورد بررسی:

- آيين نامه هاي حمايت از توليد دانش بنيان و اشتغال آفرين / وزارت كشور