کد خبر: 10516
تاریخ انتشار: شنبه 29 مرداد 1401 - 13:59
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 60161/88989
تاریخ ابلاغ: 1401/05/26
معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به ارجاع برخی از اختلافات در قراردادهای طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور را برای اجرا، ابلاغ کرد.
ابلاغ مصوبه ارجاع برخی از اختلافات در قراردادهای طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 19 مرداد 1401، به استناد اصل (139) قانون اساسی مبنی بر صلاحیت خود برای ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری، با ارجاع برخی از اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعدادی از طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان مدیریت برنامه و بودجه کشور موافقت کرد.

downlod
آخرین مصوبات