کد خبر: 10513
تاریخ انتشار: شنبه 29 مرداد 1401 - 12:47
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 59883/88360
تاریخ ابلاغ: 1401/05/26
معاون اول رئیس جمهور آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد را امضا و ابلاغ کرد.
دولت آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد را ابلاغ کرد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 19 مرداد 1401، در راستای اجرای قانون تولید جهش دانش ­بنیان، رویکرد فعال وزارت امور اقتصادی و دارایی در تسهیل و تسریع فعالیت های دانش بنیان در کشور، بهره گیری از اکوسیستم دانش بنیان کشور در بخش گمرک، مالیات و تأمین مالی و ...، آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد را به تصویب رساند.

توسعه تقاضا برای محصولات فناورانه داخلی، شناسایی نقاط ضعف بخش های اقتصادی کشور و بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای رفع آنها، توسعه سامانه های هوشمند مورد نیاز سیاستگذاری اقتصادی در دستگاه های تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور ارتقای این وزارتخانه به وزارتخانه ای دانش بنیان و نوآور در راستای شفاف سازی و هوشمندسازی فرآیندهای عملیاتی، رفع چالش ها و توسعه فعالیت های شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان در حوزه های مالیاتی و گمرکی و نیز انجام اقدامات لازم به منظور رفع چالش ها و توسعه بهره مندی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان از ظرفیت های بازار سرمایه، از جمله اهداف آیین نامه یاد شده است.

downlod
آخرین مصوبات