کد خبر: 10504
تاریخ انتشار: شنبه 29 مرداد 1401 - 12:01
>>

موضوع مورد بررسی:

- آيين نامه چگونگي هزينه كرد وجوه حاصل از حق التوليه حق النظاره و هداياي مستقل و جدول ميزان حق الرحمه امين يا هيأت امناي اماكن مذهبي سال 1401