کد خبر: 10497
تاریخ انتشار: شنبه 29 مرداد 1401 - 11:54
>>

موضوعات مورد بررسی:

- آيين نامه اجرايي ماده (4) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت - مصوب 1400- (موضوع تخصيص زمين و مسكن پس از تولد فرزند سوم)

- پيش نويس آیين نامه اجرايي حمايت از اجاره‌داري حرفه اي

- آيين نامه اجرايي  تبصره (1) ماده (1) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي

- اصلاح آیين نامه اجرايي بند (ث) ماده (30) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور موضوع طرح كاميون هاي وارداتي زير سه سال ساخت

- مجوز واردات و توزيع تعداد (4000) دستگاه ماشين آلات سنگين و نيمه سنگين از محل منابع عمومي و فاينانس با معافيت از پرداخت حقوق ورودي گمركي توسط وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي)

- مجوز ورود و ترخيص تعداد 1000 دستگاه آمبولانس مورد نياز سازمان اورژانس كشور