کد خبر: 10495
تاریخ انتشار: شنبه 29 مرداد 1401 - 11:51
>>

موضوع مورد بررسی:

- آيين نامه اجرايي بند (چ) ماده (8) قانون جهش توليد دانش بنيان