کد خبر: 10482
تاریخ انتشار: يکشنبه 23 مرداد 1401 - 17:05
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 60086/85155
تاریخ ابلاغ: 1401/05/22
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه دولت درخصوص تعیین نصاب معاملات سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی برای سال 1401 ابلاغ شد.
ابلاغ مصوبه دولت درخصوص تعیین نصاب معاملات سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی برای سال 1401

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 19 مرداد 1401، به استناد بند (الف) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، نصاب معاملات سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی برای سال 1401 را به شرح زیر تعیین کرد:

- نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال

- معاملات متوسط شامل معاملاتی که مبلغ آن بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از 10 برابر سقف یاد شده تجاوز نکند.

- معاملات عمده شامل معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از 10 برابر سقف معاملات کوچک باشد.

downlod
آخرین مصوبات