کد خبر: 10473
تاریخ انتشار: شنبه 22 مرداد 1401 - 13:29
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 59363/83870
تاریخ ابلاغ: 1401/05/19
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیئت وزیران مبنی بر «آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب» ابلاغ شد.
دولت آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب را ابلاغ کرد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 12 مرداد 1401، در  اجرای تکلیف قانونی مقرر در ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب، آیین نامه اجرایی ماده واحده یاد شده را به تصویب رساند.

آیین نامه اجرایی فوق با توجه به وجود مراجع متفاوت در تأمین و توزیع آب و وجود دوگانگی در امر بهره برداری و تأسیسات حوزه آب و به منظور رفع مشکلات حقوقی در دعاوی مربوط به اموال یاد شده، به تصویب رسید.

downlod
آخرین مصوبات