کد خبر: 10458
تاریخ انتشار: شنبه 22 مرداد 1401 - 12:57
>>

موضوعات مورد بررسی:

- مجوز پرداخت غرامت به مبلغ (455/243/831/429/1) ريال بابت محكوم به و مبلغ (172/562/491/71) ريال بابت نيم عشر به استناد تبصره (2) ماده (19) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان غرامت سهام متعلق به آقاي ابوالعلاء سود آور در گروه صنعتي خاور از فروش سهام شركت هاي ايران خودر و سايپا

- معافيت از عوارض سود بازرگاني براي واردات (22) دستگاه خودروهاي آتش نشاني مجهز به نردبان بوم بلند از محل منابع عمومي يا از تسهيلات مالي (فاينانس) داخلي و خارجي يا تهاتر نفت توسط وزارت راه و شهرسازي (شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد)