کد خبر: 10445
تاریخ انتشار: چهارشنبه 19 مرداد 1401 - 09:49
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 60011/80739
تاریخ ابلاغ: 1401/05/12
دولت در راستای تکلیف مقرر در بند (ط) تبصره (8) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی این بند از قانون درخصوص فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه آن را ابلاغ کرد.
ابلاغ آیین نامه اجرایی فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه آن

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 5 مرداد 1401، با هدف حمایت از تحقیق و توسعه کشاورزی دانش بنیان و فناورانه و افزايش ميزان توليد داخلي محصولات اساسي كشاورزي، آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (8) قانون بودجه سال 1401 کل کشور درخصوص فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابع این وزارتخانه را تصویب کرد.

بر این اساس، صدور مجوز فروش اموال مازاد موضوع این آیین­ نامه، توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می پذیرد.

همچنین وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، نسبت به شناسایی اموال مازاد خود و دستگاه های تابعه برای فروش اقدام نماید.

منابع حاصل از اجرای این آیین نامه به ردیف درآمدی مربوط مندرج در قانون بودجه سال 1401 کل کشور نزد خزانه­داری کل کشور واریز می­ گردد.

downlod
آخرین مصوبات