کد خبر: 10430
تاریخ انتشار: سه شنبه 18 مرداد 1401 - 12:33
کد پیشنهاد: 60181
تاریخ پیشنهاد: 1401/05/10
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1401/05/12
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اجرای تکلیف مقرر در بند (3) ماده (56) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیش نویس «آیین نامه اجرایی نحوه نگهداری و امحای کالا» را تدوین و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرد.
ارایه پیش نویس «آیین نامه اجرایی نحوه نگهداری و امحای کالا»

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به موجب بند (3) ماده (56) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاهای ممنوع امحاء می شود و آیین نامه اجرایی نحوه نگهداری و امحاء کالاهای موضوع این بند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری دستگاه های ذیربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

در همین راستا، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش نویس آیین نامه اجرایی بند قانونی فوق موضوع «نحوه نگهداری و امحای کالا» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیئت وزیران ارایه کرده است.

به موجب آیین نامه پیشنهادی، کلیه کالاهای مکشوفه تحویلی به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که پس از طی مراحل قانونی مقرر امکان فروش به شرط صادرات، فروش داخلی، واگذاری یا استرداد آنها از طریق روش های مذکور در قانون و آیین نامه اجرایی مربوط به دلایلی از قبیل فساد یا انقضای تاریخ مصرف این کالاها وجود نداشته و به تشخیص مرجع ذیصلاح قابلیت مصرف ثانویه نیز ندارند، مطابق مقررات مربوطه امحاء می شوند.

ترتیب مقدمات و مراحل انجام عملیات امحاء، ضوابط حمل و انهدام کالا، فرآیند و اقدامات پس از انهدام و روند تصمیم گیری در مورد کالاهایی که پس از تحویل به جهت عدم نگهداری صحیح و اصولی توسط مرجع نگهدارنده اموال واجد شرایط انهدام شده باشد، از جمله موارد مندرج در آیین نامه یاد شده است.

پیشنهاد فوق درحال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی دولت در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد.

downlod
آخرین موضوعات در حال بررسی