کد خبر: 10267
تاریخ انتشار: شنبه 11 تير 1401 - 13:20
>>

موضوعات مورد بررسی:

- آيين نامه اجرايي ماده (70) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، به استناد ماده (75) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران

- اصلاح آیين نامه اجرايي قانون حمايت از شركت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات