کد خبر: 10219
تاریخ انتشار: يکشنبه 5 تير 1401 - 17:53
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 59786/53798
تاریخ ابلاغ: 1401/04/05
معاون اول رئیس جمهور «آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت» را امضا و ابلاغ کرد.
دولت آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت را ابلاغ کرد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 22 خرداد 1401، در راستای تحقق شعار سال 1401 و به منظور توانمندسازی شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور حوزه سلامت، افزایش کیفیت و بهره وری از طریق تولید دانش بنیان، ارتقاء توان و تاب آوری کشور در حوزه سلامت و توسعه زنجیره محصولات دانش بنیان رقابت پذیر و به استناد قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر «آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت» را به تصویب رساند.

downlod
آخرین مصوبات