کد خبر: 10191
تاریخ انتشار: شنبه 4 تير 1401 - 14:25
نوع مصوبه: تصویب نامه کمیسیونی (اصل 138)
شماره مصوبه: 59535/51904
تاریخ ابلاغ: 1401/04/01
با موافقت وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، پلاک ثبتی واقع در بخش ثبتی (3) شیراز با کاربری مسکونی (محل سابق مدرسه علامه طباطبایی) به عنوان عضو سهم وزارت آموزش و پرورش از شش دانگ پلاک ثبتی واقع در بخش ثبتی (1) شیراز با کاربری آموزشی (عرصه فعلی هنرستان شهید عابدینی) به آقای عباس امیدوار و خانم مهین خاکسار واگذار شد.
واگذاری پلاک ثبتی واقع در شیراز به اشخاص حقیقی به عنوان عوض سهم وزارت آموزش و پرورش

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه مورخ 7 خرداد 1401، به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در اجرای ماده (6) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک ابرای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و مطابق نظر هیئت کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب کردند پلاک ثبتی واقع در بخش ثبتی (3) شیراز، به مساحت (927) مترمربع با کاربری مسکونی (محل سابق مدرسه علامه طباطبایی) به عنوان عضو سهم وزارت آموزش و پرورش به میزان (2625) مترمربع از شش دانگ پلاک ثبتی واقع در بخش ثبتی (1) شیراز با کاربری آموزشی (عرصه فعلی هنرستان شهید عابدینی) به آقای عباس امیدوار و خانم مهین خاکسار واگذار گردد.

downlod
آخرین مصوبات