برچسب‌ها
تعداد یافته ها 735 مورد
رئیس جمهور در جلسه صبح روز چهارشنبه هیئت دولت با اشاره به افزایش آلودگی هوا در استان های مختلف کشور، بهره مندی از «هوای پاک» را حق مردم دانست و به سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت امور خارجه مأموریت داد نسبت به رفع مشکل آلودگی هوا از طریق مذاکره باکشورهای همسایه که مبدأ و منشأ آلاینده ها هستند، با فوریت اقدام کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای بهبود محیط کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها، پیشنهاد الحاق یک تبصره به مصوبه دولت (موضوع تعیین تعرفه های خدمات بهداشت محیط و حرفه ای) مبنی بر حذف الزام متصدیان مراکز و اماکن عمومی و واحدهای صنفی به پرداخت وجوه به دفاتر خدمات سلامت اعم از دولتی و غیردولتی بابت بازرسی های بهداشتی را جهت طرح و تصویب در هیئت وزیران ارایه کرده است.
وزارت نفت در اجرای بند (م) تبصره (1) و بند (ک) تبصره (15) قانون بودجه سال 1401 کل کشور درخصوص تعیین تعرفه آب، برق و گاز و الگوی مصرف گاز طبیعی برای اقلیم های مختلف کشور، متن پیشنهادی آیین نامه اجرایی بندهای فوق را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای تکالیف مندرج در بند (و) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخص های بهره وری در دستگاه های اجرایی، پیش آیین نامه اجرایی این بند از قانون مذکور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در دولت ارایه کرده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف حمایت از تولید گوشی های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکرو الکترونیک)، پیش نویس آیین نامه اجرایی بند (ن) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور را جهت طرح و بررسی و تصویب در هیئت وزیران ارایه کرده است.
هیئت وزیران عصر روز یکشنبه مورخ یکم خرداد 1401، به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل جلسه داد.
وزارت کشور به منظور تسریع و تسهیل در امور اداری و استخدامی کارکنان شهرداری ها و دهیاری های کشور (بیش از 1400 شهرداری و 38000 دهیاری) و پاسخگویی به موقع به نیازهای اداری و استخدامی آنان، از دولت درخواست نموده تا با پیشنهاد واگذاری اختیارات رئیس جمهور در امور اداری و استخدامی در حوزه شهرداری ها و دهیاری ها موافقت کند.
در راستای تحقق اهداف شعار سال 1401 با عنوان «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» و تکلیف دستگاه های اجرایی به تدوین و ارایه برنامه های خود در این راستا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پیش نویس آیین نامه پیشنهادی خود را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیئت وزیران، ارایه کرد.
وزارت کشور در راستای تکلیف دستگاه های اجرایی به تدوین و ارایه برنامه های عملیاتی خود با هدف تحقق شعار سال، پیش نویس «آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین» این وزارتخانه را جهت بررسی و طرح و تصویب در هیئت وزیران، به دولت ارایه کرد.