برچسب‌ها
تعداد یافته ها 773 مورد
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به تعیین استاندار خراسان شمالی ابلاغ شد.
دولت به منظور تعیین تکلیف کالاهای متروکه و مکشوفه قاچاق در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص را در قالب لایحه دو فوریتی با عنوان «الحاق موادی به قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن» به تصویب رساند.
در جلسه فوق العاده هیئت دولت که صبح و بعدازظهر روز یکشنبه برگزار شد، ادامه بررسی تبصره های لایحه بودجه سال 1401 کل کشور در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت.
در راستای الزامات بند (4) ماده (16) کنوانسیون سیستم هماهنگ شده سازمان جهانی گمرک و ماده (13) قانون امور گمرکی مبنی بر الزام کشورهای عضو به اعمال اصلاحات مربوط در جداول تعرفه ای و آماری خود، وزارت امور اقتصادی و دارایی درخواست نموده تا وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به اعمال اصلاحات یاد شده در جدول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1401 اقدام نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای تکلیف مقرر در ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، آیین نامه اجرایی مربوط به «میزان حجم معاملات فعالان مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای تکلیف مقرر در ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در فرآیند اجرایی قانون مذکور، پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده قانونی یاد شده را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به استناد اصل (138) قانون اساسی و به موجب ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در راستای افزایش تعامل، هماهنگی و همکاری دستگاه های اجرایی و نهادهای ذیربط و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود برای تحقق اهداف، مصون سازی، ساماندهی و شکوفایی سینمای کشور، پیشنهاد «تشکیل شورای عالی سینما» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.