امور اجتماعی و دولت الکترونیک
با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه جزء (5) بند (ی) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه 1400 کل کشور درخصوص احراز صلاحيت هاي مديران عامل و اعضاي هيات مديره/هيات عامل و افرادي كه به نمايندگي صاحب سهم دولت در شركت‌ها و يا ساير اشخاص حقوقي مربوط به عنوان عضو هيات مديره معرفي مي شوند، ابلاغ شد.
اعضای کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه اصلی این کمیسیون، با لایحه اصلاح ماده (63) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران درخصوص ترکیب اعضای «شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت» موافقت کردند.
آخرین مصوبات
جلسات کمیسیون