اقتصاد
وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور رفع چالش های موجود در حوزه شرکت های بخش عمومی و با هدف استقرار نظام بنگاه داری نوین در بخش عمومی و دولتی، در اجرای بند (ب) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه، پیشنهاد «لایحه نظام شرکت داری در بخش عمومی» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی مربوط به تخصیص اعتبارات پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی برای پرداخت تسهیلات از طریق بانک های عامل و صندوق های حمایتی را پس از اصلاح، ابلاغ کرد.
معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور درخصوص اختصاص بخشی از عوارض شهرداری ها و دهیاری ها برای طرح کاهش آسیب های اجتماعی، محرومیت زدایی و بهسازی محلات آسیب دیده حریم شهرها و سکونتگاه های غیررسمی را ابلاغ کرد.
در نخستین جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد در دولت سیزدهم، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب به عنوان رئیس و نایب رئیس کمیسیون تعیین شدند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور بهره مندی دفاتر زیارتی از تسهیلات مندرج در ماده (8) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه‌اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و الحاق یک ماده به آن را به هیئت دولت ارائه نموده است.
آخرین مصوبات
جلسات کمیسیون