موضوعات در حال بررسی
صدور مجوز انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
به منظور بهره گيري از فرصت ايجاد شده به واسطه انتخاب شهر مقدس مشهد به عنوان پايتخت فرهنگ اسلامي در سال 2017 (از طرف سازمان آيسسكو) سازمان ميراث فرهنگي...
رسانه : هر نوع وسیله ارتباط جمعی است که به صورت چاپی یا در محیط الکترونیک با محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آن‌ها انتشار عمومی می‌یابد
(اصلاح مصوبه شماره158783/ت38857 مورخ 1/10/1386 و اصلاحيه شماره 36553/ت39948 مورخ 11/3/1387 درمورد انتشار اوراق صكوك اجاره .)
قرارگرفتن کشور در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، هدفی است که در چشم‌انداز 20 سالة کشور تا سال 1404 تعیین شده است.
با استناد بر "سند چشم انداز 20 ساله کشور" مهمترین هدفی که در حوزه علم و فناوری کشور ترسیم شده است، دستیابی ایران به جایگاه اول علمی و فناوری در سطح منطقه از منظر تحقق اقتصاد ...
آيين نامه اجرايي نحوه تحقيق بازرسي ثبت استعلامات وصول و رسيدگي به شكايات و اجراي آراي شوراي رقابت موضوع ماده 71 قانون اجراي سياست هاي كلي...
شوراهای اسلامی یکی از راهبردهای استراتژیک نظام در راستای بسط و تعمیم مشارکت مردم شهر و روستا در عرصه‏ های تصمیم ‏گیری و تصمیم ‏سازی است.
قانونگذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازوکارهای متفاوتی برای تهیه آیین ‏نامه‏ های اجرایی مربوط طراحی نموده است. از جمله احکامی که نیازمند پیش‏بینی آیین ‏نامه اجرایی می‏باشد...
«خريد، فروش، حمل يا نگهداري كالاهايي كه موضوع قاچاق قرار مي‌گيرند به‌صورت تجاري مانند فرآورده‌هاي نفتي و دارويي خارج از ضوابط تعييني دولت تخلف محسوب و ...
981 - 990 of 1008
جلسات کمیسیون