موضوعات در حال بررسی
صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز که يکي از صندوق هاي بازنشستگي کشور و با عمر 39 ساله مشغول به فعاليت مي باشد، تعدادي از کارکنان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شرکت هاي آن سازمان را تحت پوشش و حمايت بازنشستگي خود قرار داده است.
براساس جزء (ق) بند (3) قانون بودجه سال 1389 کل کشور، به دولت اجازه داده شده است بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانك كشاورزي موضوع بند‌(هـ) ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه...
بعضا برخي دستگاههاي اجرايي اهتمام لازم جهت همکاري با مراجع حل اختلاف موضوع آيين نامه يادشده در خصوص رعايت مفاد آن و اجرايي تصميم نامه هاي صادره از سوي اين مراجع را ندارند.
موضوع در ورود موقت محصولات کشاورزي موجب لطمه به تنظيم بازار اين محصولات گرديده و اصولاً برخي از وارد کنندگان با هدف تبديل واردات قطعي اقدام به ورود موقت مي نمايند، لذا وزارت جهاد کشاورزي ....
وجود نواقص و ابهامات متعدد در قانون تجارت در زمينه ورشکستگي سبب بروز سوء‏استفاده‏هاي متعدد بدهکاران به سسيستم بانکي گرديده به گونه‏اي که پس از أخذ تسهيلات و پس از سر رسيد شدن آن با توسل و استناد به مواد فعلي قانون تجارت ....
وزارت راه و شهرسازي با اشاره به وظايف احصاء شده کميسيون‌هاي جلوگيري از سوانح راه‌آهن مبني بر تعيين ميزان مسئوليت‌هاي کيفري و مدني سوانح ريلي ناشي از اجراي قانون ...
ورود موقت به عنوان يک رويه گمرکي در قوانين و مقررات جاري کشور پيش بيني گرديده و فرصت مناسبي را براي حفظ و ارتقاء ظرفيت ها و مزيت هاي صادراتي فراهم نموده است.
قابل قبول بودن تلفات برق در شرکتهاي انتقال و توزيع نيروي برق، مورد اختلاف با سازمان امور مالياتي است و سازمان پذيرش آن را موکول به اخذ مجوز قانوني مي‌داند.
وزارت نيرو اعلام داشت، با توجه به اينکه ماليات مربوط به مابه‌التفاوت رقم قابل توجهي است و از طريق زيان‌هاي تأييد شده قابل تسويه نمي‌باشد، پيش‌نويس لايحه‌اي را جهت تصویب به هیئت دولت ارائه نموده است ...
وزارت راه و شهرسازي با توجه به اصلاحات انجام شده در مقررات بين المللي ايمني جان اشخاص در دريا و آيين نامه بين المللي امنيت کشتي ها و تسهيلات بندري درخواست تصويب لايحه را از هيئت دولت نموده است
951 - 960 of 1004
جلسات کمیسیون