موضوعات در حال بررسی
نظر به اهميت بازنگري در قوانين، ضوابط و مقررات همگام با مقتضيات جاري، وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد اصلاح موادي از آيين‌نامه استقرار مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي در مناطق، نواحي و محلات مختلف را به هیئت دولت ارائه نموده است.
سازمان برنامه و بودجه کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (17) قانون بودجه سال 1400 کل کشور را که با همکاری وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی تهیه شده،‌ به هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت نیرو پیشنهاد اصلاح تصویب نامه مربوط به انتقال بدهی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به بانک ملی ایران، به حساب بدهی دولت را به هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت راه و شهرسازی با توجه به گذشت مدت زمان طولانی از تصویب قانون دریایی ایران و تغییر و تحولات گوناگون در کشتیرانی تجاری در این مدت، لایحه پیشنهادی جدیدی با عنوان «لایحه قانون کشتیرانی تجاری ایران» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.
وزارت دادگستری با توجه به گذشت بیش از سه سال از آخرین تغییرات در تعدیل مبالغ مجازات های نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات، پیشنهاد تعدیل جزای نقدی اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار را جهت بررسی و تصویب به دولت ارایه کرده است.
نظر به اهمیت فزاینده حفاظت از محیط زیست دریایی و پیشگیری از تهدید و تخریب آن، سازمان حفاظت محیط زیست به استناد تکلیف مندرج در سند راهبردی فرابخشی محیط زیست و براساس سیاست های کلی محیط زیست (ابلاغی مقام معظم رهبری) برنامه اقدام ملی حفاظت از محیط زیست دریایی کشور ‌را تدوین و به هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت متن پیشنهادی تعرفه‌های خدمات اصلی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور را تهیه و به هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای رفع مشکلات توسعه شهرک صنعتی ایوانکی، درخواست صدور مجوز توسعه اراضی این شهرک به مساحت 350 هکتار در مرز داخل شعاع 60 کیلومتری تهران - گرمسار را به هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست رفع محدوديت‌هاي ايجاد شهرك‌ها و نواحي صنعتي در شعاع 30 كيلومتري كلانشهرها و اصلاح آيين‌نامه كاهش آلودگي هواي هشت شهر بزرگ را به هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت نیرو به منظور تسهیل در ایفای هرچه بهتر ماموریت های محول شده به نيروگاه گازي ري، پیشنهاد انتقال واحدهای این نیروگاه به پژوهشگاه نیرو را به هیئت دولت ارائه نموده است.
81 - 90 of 971
جلسات کمیسیون