موضوعات در حال بررسی
معاونت حقوقی رئیس جمهور درخواست وزارت ورزش و جوانان مبنی بر واگذاری شش هزار مترمربع از اراضی یک پلاک ثبتی در شهرستان سروان استان ایلام به منظور احداث سالن ورزشی را به هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت نیرو به منظور امکان واگذاری اعتبارات مندرج در بند (هـ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1398 کل کشور جهت خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیردولتی به زیرمجموعه، خواستار اصلاح مصوبه های دولت درخصوص نحوه ابلاغ اعتبارات مذکور شده است.
وزارت آموزش و پرورش به منظور ایجاد انگیزه برای كاركنان شاغل در حوزه سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور و نیز جذب نیروهای جدید، پیشنهاد تسری فوق‌العاده خاص كارمندان سازمان‌های پزشكي قانوني، انتقال خون ايران، دامپزشكي و زندان‌ها و اقدامات تربيتي به كاركنان آموزش و پرورش استثنايي كشور را به هیئت دولت ارائه نموده است.
در پی اظهار نارضایتی متقاضیان تاسیس آموزشگاه زبان از وزارت آموزش و پرورش مبنی بر امتناع این وزارت از صدور مجوز آموزشگاه به دلیل اشباع بازار، شورای رقابت به منظور حمایت از رقابت در بازار، پیشنهاد اصلاح آیین نامه «استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف» و رفع ابهامات موجود را به هیئت دولت ارائه نموده است.
به منظور اتخاذ و اعمال سیاست های هماهنگ و منطقی درخصوص دعوت از افراد یا تیم های خارجی به داخل کشور و یا اعزام افراد یا تیم های ورزشی به رویدادها و مسابقات رسمی، وزارت ورزش و جوانان به استناد قانون اهداف و وظایف این وزارت، آیين نامه «شوراي برون مرزي ورزش كشور» را تدوین و به هیئت دولت ارائه نموده است.
باتوجه به تجارب بدست آمده طی هفت سال فعالیت «صندوق ضمانت سپرده‌ها» و ضرورت اعمال برخی اصلاحات در «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها» و «آيين‌نامه ميزان و نحوه دريافت حق‌عضويت‌ در صندوق ضمانت سپرده‌ها» بانک مرکزی پیشنهاد اصلاح موادی از اساسنامه و آیین نامه مذکور را به هیئت دولت ارائه نموده است.
به منظور افزایش امکان تحقق منابع مالی پایدار پیش بینی شده ناشی از بهای خدمات مدیریت پسماند و تسهیل در وصول آن توسط شهرداری ها، شهرداری تهران پیشنهاد تجمیع قبوض بهای خدمات مدیریت پسماند شهری با قبوض برق را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.
وزارت کشور به منظور تسهیل امور برای مردم و برون رفت از اختلاف نظرهای موجود درخصوص شیوه نقل و انتقال وسايل نقليه (خودرو)، لایحه اصلاح ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و انجام فرآیند مزبور توسط مراکز تعیین شده از سوی نیروی انتظامی را به هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي حمايت از توليد و به منظور امکان بهره مندی واحدهای صنعتی و تولیدی از خدمات بیمه ای مندرج در ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پیشنهاد اصلاح ماده مزبور و تسهیل زمینه بیمه گزاری برای شبکه گاز و برق واحدهای صنعتی را به هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای تکلیف مقرر در ماده (6) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها، پیش نویس اساسنامه بانک ملی ایران را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.
81 - 90 of 883
جلسات کمیسیون