موضوعات در حال بررسی
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی پیشنهاد مصوب کارگروه تخصصی این شورا درخصوص تعرفه های هزینه خدمات سال 1400 مناطق آزاد ت جاری – صنعتی و ویژه اقتصادی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
نظر به شرایط ویـژه و حساس صنعت برق در سال‌جاری و به منظـور برنامه‌ریزی‌های لازم جهت تأمین برق مطمئن و پایدار و گذر از اوج بار،‌ وزارت نیرو درخواست تخصیص مبلغ 50 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی جهت تسویه بخشی از بدهي شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي به تولیدکنندگان برق غيردولتي را به هيئت دولت ارائه نموده است.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخواست انجام اصلاحات ویرایشی در تصویب نامه های مربوط به تعرفه خدمات تشخيصي و درماني سال 1400، اصلاحات كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت و تعرفه خدمات دندانپزشكي را به هیئت دولت ارائه نموده است.
معاونت حقوقی رئیس جمهور طی پیشنهادی به دولت، خواستار واگذاری بخشی از اراضی واقع در روستای تیاب شهرستان میناب در استان هرمزگان به منظور احداث سالن ورزشی شده است.
معاونت حقوقی رئیس جمهور در راستای حمایت از حقوق، منافع و مصالح بزه دیده و جبران و ترمیم هرچه مؤثرتر خسارت های وارد شده به وی، پیش نویس «لایحه عدالت ترمیمی» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
معاونت حقوقی رئیس جمهور درخواست شهرداری سربیشه درخصوص واگذاری اراضی جهت احداث كارخانه آسفالت را به هیئت دولت ارائه نموده است.
باتوجه به درخواست شهرداری فردیس استان البرز مبنی بر خرید ساختمان برای مناطق شهرداری مذکور از طریق ترک تشریفات مناقصه، وزارت کشور موضوع را جهت سیر مراحل بررسی به هیئت دولت ارائه نموده است.
سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف توانمندسازي و حمايت از شركت هاي پيمانكار و خدمات مشاوره، بخصوص پيمانكاران بخش خصوصي و كمك به ماندگاري آنها ، پیشنهاد اصلاح آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران را به هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت کشور به منظور امکان استفاده از تجربه شهردارانی که دارای سوابق مدیریتی در سمت شهردار بوده ولی به دلیل عدم دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط، فعالیت آنها در سمت شهردار میسر نمی باشد، پیشنهاد اصلاح «آیین نامه اجرایی احراز تصدی سمت شهردار» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
سازمان حفاظت محیط زیست متن پیشنهادی مربوط به ايجاد مركز هماهنگي و ارزيابي احياي درياچه اروميه را به هیئت دولت ارائه نموده است.
51 - 60 of 971
جلسات کمیسیون