موضوعات در حال بررسی
وزارت نفت در اجرای بند (م) تبصره (1) و بند (ک) تبصره (15) قانون بودجه سال 1401 کل کشور درخصوص تعیین تعرفه آب، برق و گاز و الگوی مصرف گاز طبیعی برای اقلیم های مختلف کشور، متن پیشنهادی آیین نامه اجرایی بندهای فوق را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای تکالیف مندرج در بند (و) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخص های بهره وری در دستگاه های اجرایی، پیش آیین نامه اجرایی این بند از قانون مذکور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در دولت ارایه کرده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف حمایت از تولید گوشی های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکرو الکترونیک)، پیش نویس آیین نامه اجرایی بند (ن) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور را جهت طرح و بررسی و تصویب در هیئت وزیران ارایه کرده است.
وزارت کشور به منظور تسریع و تسهیل در امور اداری و استخدامی کارکنان شهرداری ها و دهیاری های کشور (بیش از 1400 شهرداری و 38000 دهیاری) و پاسخگویی به موقع به نیازهای اداری و استخدامی آنان، از دولت درخواست نموده تا با پیشنهاد واگذاری اختیارات رئیس جمهور در امور اداری و استخدامی در حوزه شهرداری ها و دهیاری ها موافقت کند.
در راستای تحقق اهداف شعار سال 1401 با عنوان «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» و تکلیف دستگاه های اجرایی به تدوین و ارایه برنامه های خود در این راستا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پیش نویس آیین نامه پیشنهادی خود را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیئت وزیران، ارایه کرد.
وزارت کشور در راستای تکلیف دستگاه های اجرایی به تدوین و ارایه برنامه های عملیاتی خود با هدف تحقق شعار سال، پیش نویس «آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین» این وزارتخانه را جهت بررسی و طرح و تصویب در هیئت وزیران، به دولت ارایه کرد.
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در اجرای تکلیف مقرر برای ارایه گزارش اقدامات صورت پذیرفته در راستای ایجاد تعامل و هماهنگی با سایر دستگاه های اجرایی کشور به منظور تحقق شعار سال 1401 مبنی بر «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین»، پیش نویس «آیین نامه تشکیل ستاد رفع موانع، تقویت و توسعه شرکت های دانش بنیان» را جهت طرح و بررسی در هیئت وزیران، ارایه کرد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای بند (ن) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، پیش نویس «اساسنامه صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در دولت، ارایه کرد.
به دنبال درخواست معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ارایه گزارش اقدامات انجام گرفته در راستای هماهنگی با سایر دستگاه های اجرایی به منظور تحقق شعار سال، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش نویس «آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان در حوزه اقتصاد» را به دولت ارایه کرد.
با توجه به تفاهم نامه مشترک جمهوری اسلامی ایران با کشور عراق و واگذاری مسئولیت ساخت راه آهن شلمچه – بصره به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد تغییر دستگاه اجرایی طرح مذکور از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران را به دولت ارایه کرده است.
51 - 60 of 1134
جلسات کمیسیون