موضوعات در حال بررسی
سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تغییر دستگاه اجرایی طرح های «احداث بیمارستان 64 تختخوابی زیرکوه» و «توسعه بیمارستان 32 تختخوابی شهرستان نهبندان به 95 تخت»، پیشنهاد مذکور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای رفع چالش های متعدد مربوط به فرآیند انتشار اوراق دارای تضمین دولت مندرج در قوانین بودجه سنواتی، پیشنهاد اضافه شدن یک تبصره به ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و قرار گرفتن کلیه طرح های دارای تضمین کلی / بخشی دولت مندرج در قوانین بودجه سنواتی، در زمره طرح های عمرانی انتفاعی دولت را ارایه کرده است.
سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای تکالیف دستگاه های اجرایی مندرج در برنامه ملی سوم توسعه آمار کشور (1400-1396) و بخشنامه ابلاغی مربوط به آن و به منظور تحقق مأموریت مرکز آمار ایران درخصوص مدیریت تهیه و انتشار آمارهای رسمی کشور و استقرار و پیاده سازی نظام آمارهای ثبتی مبنا با رعایت اصول بنیادین آمارهای رسمی، پیشنهاد صدور مجوز ارایه ریزداده ها و اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور به مرکز آمار ایران را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
در اجرای ماده (59) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحقق منویات سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و اجرای دقیق وظایف محوله منطبق بر این ماده از قانون درخصوص الزام و ضرورت تشکیل نهادهای تنظیم گر در بخش های زیربنایی و انحصارات طبیعی توسط شورای رقابت، مرکز ملی رقابت پیشنهاد اساسنامه نهاد تنظیم گر بخش نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
وزارت راه و شهرسازی به منظور رفع مشکل پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و در راستای اهداف دولت مبنی بر تجمیع صندوق های بازنشستگی، پیشنهاد اصلاح آیین نامه استخدامی شرکت مذکور و تجمیع صندوق بازنشستگی این شرکت با صندوق بازنشستگی کشوری را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به ماهیت و حساسیت ویژه پست های سازمانی «متصدی تجزیه و توزیع» و «راننده وسایط نقلیه (جابجایی توزیع مرسولات پستی)» در شرکت ملی پست و به منظور برخورداری شاغلین در پست های سازمانی مذکور از مزایای مقرر در دستورالعمل های مصوب بازنشستگی به ویژه بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور، پیشنهاد احتساب پست های سازمانی یاد شده در ذیل مشاغل سخت و زیان آور با درجه 3 را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور افزایش امکان تحقق آرمان ها و اهداف «صندوق کارآفرینی امید» و قرار گرفتن آن در کنار «بانک توسعه تعاون» و «صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون» به صورت یک مجموعه منسجم، خواستار انتقال مدیریت صندوق یاد شده از نهاد ریاست جمهوری به این وزارتخانه شده است.
سازمان حفاظت محیط زیست به منظور تدقیق اجرای آیین نامه ماده (8) قانون هوای پاک موضوع تعیین سن فرسودگی برای انواع وسایل نقلیه موتوری و افزایش تعداد دفعات معاینه فنی سالانه خودرو پس از رسیدن به سن مرز فرسودگی، پیشنهاد اصلاح آیین نامه مذکور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
وزارت آموزش و پرورش به منظور حل مشکل آن دسته از نیروهای خود که فاقد پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی بوده و احتساب سابقه خدمت آنان برابر قانون مدیریت خدمات کشوری مقدور نیست، پیشنهاد نموده در صورت پرداخت حق بیمه یا کسورات بازنشستگی اعم از سهم دولت و مستخدم توسط این افراد، سابقه خدمت آنان جزء سابقه خدمت دولتی محاسبه شود.
وزارت راه و شهرسازی طی پیشنهادی، خواستار اصلاح مصوبه مربوط به احداث آزادراه حرم تا حرم موضوع تغییر درصد سهم الشرکه طرف مشارکت در تأمین مالی طرح مذکور شده است.
31 - 40 of 1004
جلسات کمیسیون