موضوعات در حال بررسی
وزارت راه و شهرسازی در راستای نهایی سازی «اساسنامه صندوق ملی مسکن» به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی مندرج در قانون جهش تولید مسکن، اساسنامه پیشنهادی این صندوق را جهت بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای وظایف و تکالیف خود برای برنامه ریزی های اقتصادی و حمایتی از اقشار و گروه های کم درآمد جامعه و همچنین بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درخصوص «تقویت پایگاه رفاه ایرانیان» و مصوبات «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» در این خصوص، پیشنهاد الزام دستگاه های اجرایی برای قرار دادن داده های مورد نیاز «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» در اختیار این وزارتخانه را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
وزارت راه و شهرسازی به منظور عدم تحمیل هزینه های مصروفه در جهت ارایه خدمات به اشخاص (از جمله نقل و انتقال مسکن های مهر) بر دولت و بیت المال، پیشنهاد الحاق یک بند به ماده (10) اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی) را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
وزارت دادگستری در اجرای ماده (28) اصلاحی قانون مجازات اسلامی و به منظور افزایش بازدارندگی جرایم نقدی، پیشنهاد تعدیل جزای نقدی مقرر در قانون نظام صنفی کشور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
وزارت راه و شهرسازی به منظور ارتقای کیفیت پروژه های عمرانی کشور و به استناد بند یک ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور و بند (ج) ماده (29) قانون برگزاری مناقصات، پیشنهاد نموده کلیه دستگاه های اجرایی ملزم به واگذاری خدمات مشاوره ژئوتکنیک و کنترل کیفیت کلیه پروژه های عمرانی حائز اهمیت خود به شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک براساس تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شوند.
وزارت جهاد کشاورزی به دنبال ایراد دیوان عدالت اداری به نحوه احتساب فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف برای شاغلین پست های سازمانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و حذف بخشنامه ابلاغی مربوط به آن، به منظور اتخاذ تمهیدات لازم جهت جبران و جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان زحمتکش مجموعه منابع طبیعی کشور، خواستار اخذ مجوز برقراری مجدد فوق العاده سختی شرایط کار برای کارکنان سازمان مذکور شده است.
سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام اینکه مفاد ماده (5) آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید مغایر با قوانین و مقررات زیست محیطی و اصل (138) قانون اساسی بوده و این موضوع در متن پیشنهادی سازمان نبوده است، خواستار اصلاح آیین نامه مذکور و حذف ماده (5) از آن را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تکیف قانونی مندرج در ماده (156) قانون امور گمرکی، پیشنهاد اصلاح جریمه ها و سایر حد نصاب های ریالی تعیین شده در این ماده از قانون را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
با توجه به حساسیت موضوع رسیدگی به درخواست اتباع خارجی برای دریافت تابعیت جمهوری اسلامی ایران و آثار و تبعات آن در حوزه های مختلف از جمله نظم و امنیت، امور اجتماعی، سیاست داخلی و... وزارت کشور پیشنهاد لایحه تشکیل کمیسیون تابعیت در این وزارتخانه را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
وزارت کشور به استناد ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص اختصاص بخشی از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی برای کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر، پیشنهاد آیین نامه اجرایی ماده مذکور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
21 - 30 of 1004
جلسات کمیسیون