موضوعات در حال بررسی
وزارت نیرو در راستای تکلیف مقرر در بند (د) تبصره (15) قانون بودجه سال 1400 و به منظور تسریع در اصلاح الگوی مصرف برق، پیشنهاد صدور مجوز برای خرید کنتورهای هوشمند برق را به دولت ارایه کرده است.
در راستای الزامات بند (4) ماده (16) کنوانسیون سیستم هماهنگ شده سازمان جهانی گمرک و ماده (13) قانون امور گمرکی مبنی بر الزام کشورهای عضو به اعمال اصلاحات مربوط در جداول تعرفه ای و آماری خود، وزارت امور اقتصادی و دارایی درخواست نموده تا وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به اعمال اصلاحات یاد شده در جدول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1401 اقدام نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای تکلیف مقرر در ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، آیین نامه اجرایی مربوط به «میزان حجم معاملات فعالان مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای تکلیف مقرر در ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در فرآیند اجرایی قانون مذکور، پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده قانونی یاد شده را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به استناد اصل (138) قانون اساسی و به موجب ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در راستای افزایش تعامل، هماهنگی و همکاری دستگاه های اجرایی و نهادهای ذیربط و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود برای تحقق اهداف، مصون سازی، ساماندهی و شکوفایی سینمای کشور، پیشنهاد «تشکیل شورای عالی سینما» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تسریع و جلوگیری از ایجاد وقفه در فرآیند اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده، پیش نویس آیین نامه اجرایی جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص معافیت خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز، از پرداخت مالیات و عوارض را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور جلوگیری از تضعیف حقوق مشمولین برخوردار از یارانه و تسریع در اجرای تبصره (14) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، درخواست اصلاح ماده (5) آیین نامه اجرایی این تبصره از قانون مذکور درخصوص ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی، یارانه حمایت معیشتی خانوار و سایر یارانه ها را با قید فوریت جهت بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای حکم مندرج در ماده (11) قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در فرآیند اجرایی قانون موصوف، پیش نویس «آیین نامه اجرایی استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیت پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت های هواپیمایی ایرانی» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
استانداری هرمزگان در راستای بهره مندی از ظرفیت روان آب های سواحل مکران در حوزه های شرب، کشاورزی، صنعت و اشتغال، پیشنهاد احداث سدهای مخزنی در قالب طرح جامع مهار روان آب های این منطقه را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
به دنبال ابلاغ «قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب» و با عنایت به تکلیف مقرر در بخش اخیر ماده واحده قانون مذکور، وزارت نیرو پیش نویس آیین نامه مربوط را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
11 - 20 of 1004
جلسات کمیسیون