موضوعات در حال بررسی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متن پیشنهادی مربوط به معافیت کامل جانبازان و ایثارگران بازنشسته از پرداخت دو درصدی حق بیمه را به هیئت دولت ارائه نموده است.
نظر به اهميت صيانت از منافع عاليه كودكان زیر 18 سال به طور عام و کودکان دختر زیر 18 سال به طور خاص و با عنایت به ضرورت وحدت رویکرد سیاست جنایی در حوزه مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان، معاونت امور زنان و خانواده رئيس جمهور لايحه اصلاح مقررات ناظر بر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی را تهیه و جهت سیر مراحل قانونی به هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای اصول (10)، (21) و (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تکالیف مقرر در بند (پ) ماده (57) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه، پیش نویس «لایحه قانونی ساختار و وظایف فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور» را جهت بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای تکلیف مقرر در ماده (7) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی و بند (ح) ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون مذکور و نیز به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی و تقاضا محور نمودن آموزش های مهارتی در سطوح مختلف، پیشنهاد «چارچوب صلاحیت حرفه ای ملی» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و با هدف توسعه دسترسی آحاد مردم به محصولات و خدمات مالی، اعم از محصولات و خدمات قابل استفاده در بازارهای پول، سرمایه و بیمه و مشارکت حداکثری در فعالیت های اقتصادی، پیشنهاد «ساز و کار هماهنگ سازی تدوین سند ملی فراگیری مالی کشور» را جهت بررسی و تصویب در دولت ارایه کرده است.
وزارت راه وشهرسازی پيرو تفاهمات صورت گرفته با كشور جمهوری آذربايجان مبنی‌ بر اقدام مشترك در احداث پل اتومبیل‌رو مرزی بر روی رودخانه آستاراچای، متن پیشنهادی مربوط را به هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت راه و شهرسازی نظر به واگذاري مسئوليت كليه پايانه هاي مرزي كشور و هماهنگي دستگاه هاي مستقر در آن به وزارت فوق، آیین نامه مربوط به مديريت واحد در پايانه هاي مرزي را به هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد ماده (7) قانون جامع حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت، متن پیشنهادی مربوط به «تعیین كمك هزينه (یارانه) پرداختي سازمان بهزيستي کشور به مراكز غيردولتي بابت نگهداری، مراقبت و خدمات توانبخشی، آموزشی، حرفه آموزی معلولان و حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی و معلولان شدید و خیلی شدید» در سال 1400 را به هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت نیرو به منظور تسریع اجرای طرح ها و پروژه های بخش آب و بهره مندی حداکثری از توانمندی و سرمایه های بخش خصوصی، درخواست تعيين شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران به عنوان سازمان توسعه اي را به هیئت دولت ارائه نموده است.
سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف حمایت از بازنشستگان و بهبود و ترمیم وضعیت معیشت این قشر جامعه، لایحه دوفوریتی «دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» را به هیئت دولت ارائه نموده است.
91 - 100 of 971
جلسات کمیسیون