امور دولت
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به رفع موانع واگذاری سهام دولت در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند ابلاغ شد.
معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه تنقیحی درخصوص صنایع کوچک و شهرک ها و نواحی صنعتی را ابلاغ کرد.
معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه مربوط به تعیین آقاي حسين مدرس خياباني به عنوان استاندار سيستان و بلوچستان را ابلاغ کرد.
معاون اول رئیس جمهور اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی با محوریت نحوه صدور مجوز فعالیت های صنایع دستی و فرش دستباف را پس از اصلاح، ابلاغ کرد.
معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه مربوط به واردات تخم مرغ نطفه دار گوشتي توسط شركت پشتيباني امور دام كشور را ابلاغ کرد.
معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه مربوط به انتصاب آقای صادق خلیلیان به عنوان استاندار خوزستان را ابلاغ کرد.
معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه مربوط به تعیین حدود انتشار امواج و پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز را پس از اصلاح، ابلاغ کرد.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها اصلاح و ابلاغ شد.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی مربوط به اوراق مالی اصلاح و ابلاغ شد.
معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه تنقیحی در موضوع زنان را برای اجرا به معاونت های حقوقی و امور زنان و خانواده رئیس جمهور ابلاغ کرد.