امور دولت
مصوبه مربوط به تهاتر مطالبات دو شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم و نیرو آتیه صبا از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی آنها به سازمان امور مالیاتی کشور، با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به تخصیص اعتبار برای بازسازي بخش هاي خسارت ديده از فرسايش خندقي (گرگروك) در شهرستان چابهار، ابلاغ شد.
دولت، آیین نامه اجرایی مربوط به صیانت از آبخوان های کشور و نحوه محاسبه هر مترمکعب آب استحصالی از چاه ها را ابلاغ کرد.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به تعیین دو عضو در شورای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه مربوط به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت پروتکل الحاقی به موافقت نامه استرداد مجرمان بین جمهوی اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان را ابلاغ کرد.
رئیس جمهوری قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی و 13 منطقه ویژه اقتصادی را ابلاغ کرد.
معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی عرضه گاز طبیعی در بورس انرژی را ابلاغ کرد.
معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه مربوط به تخصیص اعتبار برای بازسازی تأسیسات زیربنایی خسارت‌دیده ناشی ‌از وقوع سیل و زلزله سال 1398 و فروردین و اردیبهشت سال 1399 در چند استان را ابلاغ کرد.
معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه مربوط به تغییر دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان های جایگزین خاتم الانبیا، بهاران و بوعلی زاهدان را ابلاغ کرد.
معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه مربوط به اختصاص اعتبار برای بازسازی بخش‌های خسارت دیده ناشی از زلزله استان آذربایجان غربی را ابلاغ کرد.