امور دولت
معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به تخصیص اعتبار برای اجرای پروژه های پیشگیرانه در استان اردبیل را ابلاغ کرد.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به اختصاص اعتبار برای ساماندهی و اصلاح مسیر رودخانه اترک در استان گلستان ابلاغ شد.
معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به تخصیص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از سیل در استان خراسان جنوبی را ابلاغ کرد.
معاون اول رئیس جمهور، اصلاح آیین نامه اجرایی بندهایی از تبصره های (5) و (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور را ابلاغ کرد.
معاون اول رئیس جمهور، مصوبه اصلاحی دولت درخصوص تعیین درصد تسهیم درآمد، حداقل مبلغ تسهیم درآمد و جدول جرایم پروانه فعالیت «انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم» را ابلاغ کرد.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به صدور مجوز خرید خودروهای مورد نیاز شرکت پالایش نفت آبادان ابلاغ شد.
معاون اول رئیس جمهور با امضای مصوبه اصلاحی مربوط به تعیین ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاه های اجرایی در سال 1401، آن را ابلاغ کرد.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی موادی از قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاح و ابلاغ شد.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه دولت درخصوص ایجاد فرمانداری ویژه در شهرستان ورامین استان تهران ابلاغ شد.
معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به تعیین مبلغ حق السهم دولت و جریمه های قانونی عدم انجام تعهدات برای اصول حاکم بر صدور یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی را ابلاغ کرد.
آخرین مصوبات
جلسات کمیسیون