سیاسی و دفاعی
وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور رفع مشکلات بهره برداران از معادن برای استفاده از مواد ناریه جهت انفجار، درخواست اضافه شدن این وزارتخانه به فهرست مراجع صدور مجوز استفاده از مواد مذکور مندرج در ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز را جهت بررسی و تصویب در هیئت وزیران، ارایه کرده است.
در راستای مقابله با تحریم های ظالمانه بین المللی و خارجی علیه کشور و حمایت از قربانیان این تحریم ها و کاهش آثار آنها بر جامعه، معاونت حقوقی رئیس جمهور پیش نویس «لایحه مقابله با تحریم ها» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیئت وزیران، به دولت ارایه کرد.
وزارت امور خارجه به منظور تشویق اتباع خارجی شرکت کننده در جام جهانی فوتبال 2022 قطر برای سفر به کشورمان در ایام حضور در این رویداد، پیشنهاد صدور روادید رایگان برای متقاضیان سفر به ایران از میان شرکت کنندگان در رویداد مزبور را به دولت ارایه کرده است.
جلسات کمیسیون