لوایح
با تصویب وزیران عضو کمیسیون لوایح، حق استفاده از بخشی از اراضی واقع در شهرستان خوی استان آذربایجان غربی جهت احداث گورستان روستای مخور، به مدت 30 سال به دهیاری این روستا واگذار شد.
با موافقت وزیران عضو کمیسیون لوایح، به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده شد نسبت به بهره برداری از منافع بخشی از اراضی ملی قابل واگذاری واقع در شهرستان اصفهان به منظور احداث زندان جدید در این شهرستان اقدام کند.
معاونت حقوقی رئیس جمهور درخواست شهرداري تهران (سازمان بهشت زهرا(س)) براي واگذاري زمين جهت احداث آرامستان را پس از طی مراحل بررسی و کارشناسی حقوقی، جهت سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت راه و شهرسازی طی پیشنهادی، خواستار احداث ساختمان اداری جدید برای سازمان هواپیمایی کشوری از محل فروش ساختمان خریداری شده برای این سازمان توسط شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران شده است.
معاونت حقوقی رئیس جمهور درخواست وزارت ورزش و جوانان مبنی بر صدور مجوز لازم درخصوص تغيير بهره‌بردار محل مجموعه ورزشي انقلاب ايلام از وزارت آموزش و پرورش به این وزارت را به هیئت دولت ارائه نموده است.
رئیس جمهور لایحه "اصلاح ماده (612) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‏ هاي بازدارنده)" را که به موضوع "تشدید مجازات مرتکبان قتل عمد که با علم به عدم امکان قصاص،‌ مرتکب قتل می شوند" می پردازد، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
جلسات کمیسیون