فرهنگی
معاونت حقوقی رئیس جمهور با توجه به تکلیف دولت مبنی بر حمایت و حفاظت از آثار تاریخی کشور و بافت های تاریخی - فرهنگی به عنوان میراث و گنجینه فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی، آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران غیردولتی و خصوصی آثار غیرمنقول و بافت های تاریخی - فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهرست های ذیربط را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی انضباط اجتماعی و ایمنی راه ها ابلاغ شد.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به منظور ایجاد آگاهی و تصویری مثبت از جاذبه های گردشگری ایران در ذهن گردشگران و ارائه مشوق های لازم برای ترغیب آنها برای انتخاب ایران به عنوان مقصد سفر، آیین نامه اجرایی نشان ( برند) ملي گردشگري جمهوري اسلامي ايران را به کمیسیون فرهنگی هیئت دولت ارائه نموده است.
در جلسه اصلی کمیسیون فرهنگی دولت به ریاست سید عباس صالحی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور به ارائه گزارش درخصوص ابعاد فرهنگی- اجتماعی بیماری کرونا و تبعات آن در دستگاه های اجرایی خود پرداختند.
دکتر اسحاق جهانگیری،‌ معاون اول رئیس جمهور سند راهبردی توسعه گردشگری را برای اجرا به دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ کرد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر و تسهیل انجام فعالیت فرهنگی در حوزه بین الملل توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، درخواست اصلاح دو تصویب نامه درخصوص انعقاد توافق و موافقت نامه هاي بين الملل در حوزه فرهنگي را به کمیسیون فرهنگی هیئت دولت ارائه نموده است.
در جلسه اصلی کمیسیون فرهنگی که در روز یکشنبه مورخ ۲۹ تیر ۱۳۹۹ به ریاست دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، اعضای کمیسیون به بحث و بررسی پیرامون ابعاد فرهنگی - اجتماعی بیماری کرونا و تبعات آن در حوزه مأموریت ها و مسائل اجرایی دستگاه های عضو کمیسیون پرداختند.
31 - 40 of 304
جلسات کمیسیون