فرهنگی و اجتماعی
معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با توجه به فراگیری و اهمیت موضوع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، از دولت درخواست کرد تبیین و بررسی طرح مربوطه که پیش از این به ریاست محترم جمهوری ارسال شده، در اولویت موضوعات مورد بررسی در هیئت وزیران قرار گیرد.
شورای مرکزی زکات به استناد ماده هفتم قانون زکات، پیش نویس «آیین نامه اجرایی زکات» را جهت بررسی و تصویب در هیئت وزیران، ارایه کرد.
در اجرای ماده ‌واحده قانون تشکیل وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و به ‌منظور تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه های میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور، پیش نویس لایحه اهداف، وظایف و اختیارات این وزارتخانه جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه شد.
در اجرای تدابیر فرماندهی معظم کل قوا و در راستای مفاد بندهای (3) و (5) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (2) سیاست های کلی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هدف کیفی سازی بهره خدمتی کارکنان وظیفه و استفاده بهینه از ظرفیت خدمت وظیفه عمومی برای کمک به توسعه و آبادانی کشور، پیش نویس «لایحه طرح مهارت آموزی و اشتغال پذیری کارکنان وظیفه نیروهای مسلح» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیئت وزیران، ارایه کرده است.
آخرین مصوبات
جلسات کمیسیون