علمی، تحقیقاتی و فناوری
بنیاد شهید و امور ایثارگران به استناد ماده (75) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، ماده (47) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بند (الف) ماده (90) قانون برنامه ششم توسعه و براساس اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده (70) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران درخصوص تعیین میزان سهمیه ورود مشمولان این قانون به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به تعیین هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز آزمون وزارت بهداشت سال (1401) را ابلاغ کرد .
در جلسه اصلی کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری دولت که صبح روز چهارشنبه مورخ 24 شهریور 1400 برگزار شد، رئیس و نایب رئیس کمیسیون از سوی اعضا تعیین شدند.
جلسات کمیسیون