علمی، تحقیقاتی و فناوری
در جلسه اصلی کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری دولت که صبح روز چهارشنبه مورخ 24 شهریور 1400 برگزار شد، رئیس و نایب رئیس کمیسیون از سوی اعضا تعیین شدند.
وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد اصلاح آیین نامه داخلی شورای عالی آموزش و پرورش را به هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت جهاد کشاورزی با توجه به گستردگی فعالیت واحدهای تحقیقاتی و آموزشی این وزارتخانه در سطح کشور، خواستار مستثنی شدن مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی خود از تکلیف مقرر در قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای مناطق کمتر توسعه یافته مبنی بر کسر 3 درصد از اعتبارات بودجه عمومی و اختصاص آن به قانون مذکور شده است.
معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه مربوط به اصلاحیه ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را ابلاغ کرد.
نظر به گذشت بیش از 25 سال از تصویب مبلغ 10 ميليون ريال به عنوان پاداش عمل خير اهدای کلیه و لذا ضرورت بروزرسانی آن، همچنین به منظور سهولت امر مربوط به پيوند این عضو بدن و تشويق اهداكنندگان آن،‌ وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی درخواست بازنگری مبلغ این پاداش به نرخ روز را به هیئت دولت ارائه نموده است.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، آيين نامه اجرايي شرايط دسترسي و نحوه بهره برداري از منابع ژنتيكي کشور ابلاغ شد.
جلسات کمیسیون