علمی، تحقیقاتی و فناوری
نظر به گذشت بیش از 25 سال از تصویب مبلغ 10 ميليون ريال به عنوان پاداش عمل خير اهدای کلیه و لذا ضرورت بروزرسانی آن، همچنین به منظور سهولت امر مربوط به پيوند این عضو بدن و تشويق اهداكنندگان آن،‌ وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی درخواست بازنگری مبلغ این پاداش به نرخ روز را به هیئت دولت ارائه نموده است.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، آيين نامه اجرايي شرايط دسترسي و نحوه بهره برداري از منابع ژنتيكي کشور ابلاغ شد.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، مطابق روال مرسوم و به استناد تبصره (49) قانون بودجه سال 1364 کل کشور، متن پیشنهادی مربوط به هزينه خدمات ثبت نام آزمون هاي سازمان سنجش كشور در سال 1401 را به هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت آموزش و پرورش در راستای سیاست های کلی سلامت و جمعیت، ابلاغی مقام معظم رهبری، تأکید سند تحول بنیادین بر توجه به تمام ساحت های فرایند تعلیم و تربیت از جمله ساحت زیستی و بدنی، پیچیدگی روزافزون مسائل حوزه سلامت و بهداشت دانش آموزان و از جمله زیست بوم جدید ناشی از بیماری کرونا، پیشنهاد آیین نامه اجرایی تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی دانش آموزان را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اجرای بند (8) ضمیمه قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور درحال توسعه (گروه دی 8)، پیشنهاد انعقاد موافقتنامه حقوقی به منظور ایجاد دانشگاه بین المللی با مشارکت اعضای (گروه دی 8) را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور استمرار فعالیت دانشگاه بین المللی دی 8 که با همکاری هشت کشور در حال توسعه و با تلاش این وزارت و میزبانی دانشگاه بوعلی سینای همدان راه اندازی شده، متن پیشنهادی خود را به هیئت دولت ارائه نموده است.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری ابلاغ شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره ماده (5) قانون بازار اوراق بهادار و ماده (33) اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار، پیشنهاد اصلاح ساختار و تشکیلات این سازمان را جهت بررسی و تصویب در هیئت دولت ارایه کرده است.
جلسات کمیسیون