امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست
در نخستین جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در دولت سیزدهم، وزرای راه و شهرسازی و نیرو از سوی اعضای کمیسیون به ترتیب به عنوان رئیس و نایب رئیس کمیسیون انتخاب شدند.
نظر به ضرورت بهره برداری از توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به منظور تامین محصولات اساسی موردنیاز در قالب استراتژی کشت فراسرزمینی، وزارت جهاد کشاورزی در راستای تکلیف مقرر در بند (م) تبصره (8) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، آیین نامه اولویت خرید نهاده های کشاورزی وارداتی از محل کشت فراسرزمینی را تدوین و به هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت نیرو در راستای اجرای برنامه های سازگاری با کم آبی مصوب استان ها، دو پیشنهاد مصوب کارگروه ملی سازگاری با کم آبی را جهت تصویب هیئت وزیران و اجرا در سطح ملی، به دولت ارایه کرده است.
سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف توانمندسازي و حمايت از شركت هاي پيمانكار و خدمات مشاوره، بخصوص پيمانكاران بخش خصوصي و كمك به ماندگاري آنها ، پیشنهاد اصلاح آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران را به هیئت دولت ارائه نموده است.
معاون اول رئیس جمهور اصلاحیه مربوط به مصوبه واردات خودروهای مورد نیاز جمعیت هلال احمر را ابلاغ کرد.
جلسات کمیسیون