زیربنایی، صنعت و محیط زیست
با توجه به اعتبار 7 ساله کارت های هوشمند ملی صادر شده و گذشت مدت زمان قانونی از اولین صدور و آغاز انقضای آنها، وزارت کشور پیشنهاد تمدید اعتبار کارت های هوشمند ملی که اعتبارشان تا پایان سال 1403 و یا قبل از آن به پایان می رسد را به دولت ارایه کرده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف حمایت از تولید گوشی های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکرو الکترونیک)، پیش نویس آیین نامه اجرایی بند (ن) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور را جهت طرح و بررسی و تصویب در هیئت وزیران ارایه کرده است.
با توجه به تفاهم نامه مشترک جمهوری اسلامی ایران با کشور عراق و واگذاری مسئولیت ساخت راه آهن شلمچه – بصره به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد تغییر دستگاه اجرایی طرح مذکور از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران را به دولت ارایه کرده است.
وزارت جهاد کشاورزی به منظور حمایت از کشاورزان خسارت دیده ناشی از قطع برق کشاورزی برخی مناطق کشور در سه ماهه پایانی سال گذشته، پیشنهاد جبران مالی خسارت وارده به کشاورزان این مناطق را به دولت ارایه کرد.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه دولت درخصوص دستورالعمل اجرایی حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور در ایام گرم سال ابلاغ شد.
آخرین مصوبات
جلسات کمیسیون