کد خبر: 9969
تاریخ انتشار: سه شنبه 6 ارديبهشت 1401 - 12:01
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 59779/15532
تاریخ ابلاغ: 1401/02/04
معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی را ابلاغ کرد.
 آیین نامه اجرایی مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی ابلاغ شد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 28 فروردین 1401، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و در اجرای تکلیف قانونی مقرر در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور درخصوص میزان و نحوه انتشار اوراق مالی توسط دولت، آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.

انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال 1404 و حفظ قدرت خرید انجام می شود.

به موجب آیین نامه مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مسئول انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین نامه (به نیابت از دولت) مجاز است از کلیه روش های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها (بازار پول و بازار سرمایه) استفاده کند.

این وزارتخانه همچنین مکلف است گزارش عملکرد انتشار، فروش یا واگذاری اوراق مالی اسلامی موضوع قانون را در مقاطع سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

downlod
آخرین مصوبات