کد خبر: 9594
تاریخ انتشار: دوشنبه 4 بهمن 1400 - 12:10
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 58829/137044
تاریخ ابلاغ: 1400/11/03
معاون اول رئیس جمهور اصلاحیه مصوبه مربوط به تعیین تکلیف حریم راه های روستایی را ابلاغ کرد.
دولت مصوبه مربوط به تعیین تکلیف حریم راه های روستایی را اصلاح و ابلاغ کرد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 29 دی 1400، با هدف جلوگیری از تضییع حقوق کشاورزان و صیانت از اراضی کشاورزی، با اصلاح مصوبه مربوط به تعیین تکلیف حریم راه های روستایی موافقت کرد.

به موجب اصلاح مصوبه فوق، حريم كليه راه­ هاي روستایي (راه های فرعي درجه 3) عبارت است از اراضي بين حد نهایي بدنه راه تا فاصله (12/5) متر از محور راه در هر طرف، به قسمي كه مجموع عرض بدنه راه و حريم طرفين آن (25) متر شود.

در مواردي كه راه روستايي (راه فرعي درجه 3) اجباراً از داخل روستا عبور نمايد، وفق طرح هادی روستایی مصوب، حريم آن عبارت است از اراضي واقع بين حد نهایي بدنه راه تا فاصله (5/7) متر از محور راه در هر طرف، به قسمي كه مجموع عرض بدنه راه و حريم طرفين آن (15) متر شود.

همچنین با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه متولی صیانت از اراضی کشاورزی بوده و نیز نقش سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل امکان عبور راه های روستایی از مناطق حفاظت شده، وزارتخانه های مذکور به ترکیب نمایندگان کمیسیون مندرج در این مصوبه که به منظور تعیین و افزایش درجه حریم راه های روستایی تشکیل شده، اضافه می شوند.

كشاورزي در حريم راه هاي روستایي درصورتي كه به تشخيص وزارتخانه های راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) و جهاد کشاورزی بر جسم راه آسيب نزند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

downlod