کد خبر: 9533
تاریخ انتشار: سه شنبه 21 دی 1400 - 15:52
کد پیشنهاد: 59489
تاریخ پیشنهاد: 1400/10/14
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1400/10/20
سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای تکلیف مقرر در بند (ب) ماده (29) قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، فهرست شهرهای آلوده کشور را برای اعمال عوارض سالانه وسایل نقلیه، به دولت ارایه کرده است.
ارایه فهرست شهرهای آلوده کشور توسط سازمان حفاظت محیط زیست برای اعمال عوارض سالانه وسایل نقلیه

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به موجب بند (ب) ماده (29) قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، فهرست شهرهای آلوده که وسایل نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهرهای مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می شوند. حداکثر تا پایان دی ماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیئت وزیران، برای اجرا در سال بعد تعیین می شوند.

همچنین براساس بند قانونی یاد شده، وسایل نقلیه در شهرهای آلوده تا 10 سال پس از تولید با مأخذ مذکور در تبصره (1) ماده (28) این قانون و معادل یک بیستم نرخ های مندرج در جدول ماده مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه علاوه بر عوارض موضوع بند (الف) این ماده می شوند. پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان 10 درصد به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسایل نقلیه مذکور اضافه می شود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد. وسایل نقلیه ای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آنها در جدول ذیل ماده (28) صفر می باشد، تا سپری شدن پنج سال از سال تولید، از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف هستند و پس از آن، وسائط نقلیه سنگین با نرخ معادل یک دهم نرخ های مندرج در ردیف (D) جدول ماده (28) و سایر وسائط نقلیه با نرخی معادل یک دهم نرخ های مندرج در ردیف (C) جدول مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می باشند. همچنین در مورد خودرودهایی که تولید یا واردات آنها متوقف می شود، مأخذ محاسبه توسط سازمان و متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین می شود.

در این راستا، سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به نتایج سیاهه انتشار آلاینده های هوا در کلانشهرها و همچنین داده های پایش کیفی هوا تا پایان آبان ماه سال جاری، فهرست شهرهای آلوده را ارایه کرده است.

بر این اساس، شهرهایی که شاخص آلودگی هوای آنها از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، بیش از یک ماه در وضعیت ناسالم قرار داشته و آلودگی آنها متأثر از منابع ثابت و متحرک می باشد، در فهرست قرار گرفته اند و شهرهایی که منشأ آلودگی هوای آنها گرد و غبار می باشد، در فهرست موصوف منظور نشده است.

گفتنی است، پیشنهاد یاد شده هم اکنون در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت مراحل بررسی کارشناسی را طی می کند.

downlod
آخرین موضوعات در حال بررسی