کد خبر: 9498
تاریخ انتشار: دوشنبه 13 دی 1400 - 09:47
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 59340/123299
تاریخ ابلاغ: 1400/10/11
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به تغییر دستگاه اجرایی طرح های بخش آب ابلاغ شد.
ابلاغ مصوبه دولت درخصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح های بخش آب

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 8 دی 1400، به استناد ماده (82) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز با توجه به تغییر ساختار مرتبط در وزارت نیرو و لزوم تغییر دستگاه اجرایی طرح های بخش آب، پیشنهاد این وزارتخانه مبنی بر تغییر دستگاه اجرایی طرح های مذکور از وزارت نیرو به شرکت مدیریت منابع آب ایران که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور نیز رسیده است را به تصویب رساند.

downlod
آخرین مصوبات