کد خبر: 9474
تاریخ انتشار: چهارشنبه 8 دی 1400 - 10:40
کد پیشنهاد: 59464
تاریخ پیشنهاد: 1400/10/05
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1400/10/07
وزارت کشور به استناد تبصره (1) ماده (103) قانون امور گمرکی و ماده (4) قانون امور گذرنامه، پیشنهاد تعیین مرز مجاز گمرکی ریلی شلمچه – بصره را برای ورود و خروج کالا و مسافر به کشور، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
پیشنهاد وزارت کشور درخصوص تعیین مرز مجاز گمرکی ریلی شلمچه – بصره برای ورود و خروج کالا و مسافر به کشور

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به موجب تبصره (1) ماده (103) قانون امور گمرکی، اسکله ها، لنگرگاه ها، فرودگاه ها و راه های مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسایل نقلیه و کالا و مسافر و هواپیماهای مشمول تشریفات گمرکی به پیشنهاد کارگروهی به مسئولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران، وزارتخانه های امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

همچنین براساس ماده (4) قانون امور گذرنامه، ورود به کشور و یا خروج از آن فقط از نقاطی که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین و آگهی خواهد شد، مجاز است.

در این راستا، وزارت کشور صرفاً با هدف گذاری تردد ریلی در استان خوزستان، پیشنهاد تعیین مرز مجاز در نقطه شلمچه ایران و بصره عراق به عنوان مرز مجاز گمرکی ریلی برای ورود و خروج کالا و مسافر به کشور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در دولت ارایه کرده است.

گفنتی است، پیشنهاد مذکور هم اکنون در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت مراحل بررسی کارشناسی را سپری می کند.

downlod
آخرین موضوعات در حال بررسی