کد خبر: 9325
تاریخ انتشار: چهارشنبه 3 آذر 1400 - 12:46
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 54823/99396
تاریخ ابلاغ: 1400/09/02
با امضای معاون اول رئیس جمهور، اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
ابلاغ اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسات مورخ 14 مهر 1398 و 23 خرداد 1400، به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، اساسنامه کمیته ملی المپیک را به تصویب رساند.

به موجب اساسنامه مذکور، مقرر شد عبارت ها با هماهنگی کمیته المپیک به صورت فارسی ذکر شود.

همچنین در تعریف کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران (NOC)، از آن به عنوان نهاد عمومی غیردولتی و غیرانتفاعی با شخصیت حقوقی مستقل یاد شده که با مدت فعالیت نامحدود، دارای استقلال مالی و به دور از هرگونه گرایش های نژادی و سیاسی و بدون هرگونه تبعیض است و در چارچوب مفاد منشور المپیک و با رعایت قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران فعالیت می نماید.

کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران در امور اجرایی، اداری و سایر موارد ذی ربط تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

همچنین در اساسنامه یاد شده، منظور از اخلاق ورزشی، رعایت مقررات ورزشی از جمله مقابله با زورافزایی، تبانی، زدوبند، رشوه و عدم توهین نژادپرستانه و آشناساختن ورزشکاران به ارزش های معنوی ورزش و... است که در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان اولویت ها و اقدامات اساسی حوزه فرهنگی ورزش کشور به آنها اشاره شده است.

downlod
آخرین مصوبات