کد خبر: 9312
تاریخ انتشار: شنبه 29 آبان 1400 - 12:10
>>

موضوعات مورد بررسی:

- اصلاح آيين نامه استخدامي دهياري‌هاي كشور

- آيين نامه اجرايي نحوه تشخيص مالكان واحدهاي مسكوني اقشار كم درآمد موضوع: تبصره (2) ماده (4) قانون تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 1399

- اصلاح اساسنامه شركت شهرك هاي كشاورزي.موضوع: استفساريه اختيار اساسنامه سازمان ها، شركت ها و موسسات دولتي

- آيين نامه اجراي بند (ج) ماده (86) قانون برنامه ششم توسعه موضوع: نشان ملي ايثار