کد خبر: 9302
تاریخ انتشار: شنبه 29 آبان 1400 - 11:24
>>

موضوعات مورد بررسی:

- تهاتر ساختمان معاونت امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان چهارمحال بختياري با شركت آب و فاضلاب آن استان

- مجوز واگذاري و تغيير بهره برداري آموزشكده فني و حرفه اي از دانشكده فني و حرفه اي شهرستان سنقر به استانداري كرمانشاه ( فرمانداري شهرستان سنقر و كليايي)

- صدور مجوز فروش اموال غير منقول شهرهاي تابعه استان گيلان (تالش - فومن - رودسر - رشت و لاهيجان)

- مجوز واگذاري حق بهره برداري از پلاك ثبتي ساختمان اداره كل امور اقتصادي و دارايي واقع در اصفهان، موضوع: معاوضه (تهاتر ساختمان هاي دانشگاه هنر اصفهان و اداره كل امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي (مركز آموزش مديريت دولتي) استان اصفهان