کد خبر: 9299
تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 آبان 1400 - 15:03
کد پیشنهاد: 59256
تاریخ پیشنهاد: 1400/07/12
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1400/07/18
وزارت راه و شهرسازی به منظور عدم تحمیل هزینه های مصروفه در جهت ارایه خدمات به اشخاص (از جمله نقل و انتقال مسکن های مهر) بر دولت و بیت المال، پیشنهاد الحاق یک بند به ماده (10) اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی) را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
پیشنهاد الحاق یک بند به شرح وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی)

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در ماده (10) اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی) وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی این شرکت به تفصیل شرح داده شده که شامل تعیین و تصویب خط مشی کلی و اهداف و برنامه های شرکت، رسیدگی به گزارش های مربوط به صورت های مالی شرکت، تصویب بودجه سالانه شرکت و تغییرات آن، تصویب جابجایی اعتبار و درآمد بین شرکت های وابسته برای کمک به شرکت های زیرمجموعه زیان دیده و انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس و... می پردازد.

وزارت راه و شهرسازی به منظور عدم تحمیل هزینه های مصروفه در جهت ارایه خدمات به اشخاص (از جمله نقل و انتقال مسکن های مهر) بر دولت و بیت المال، پیشنهاد الحاق یک بند به عنوان بند (16) به ماده (10) اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی) را ارایه کرده است.

به موجب این بند الحاقی، بررسی و تصویب یا تنفیذ تعرفه های پیشنهادی هیأت مدیره شرکت درخصوص خدمات شرکت و شرکت های زیرمجموعه در شهرهای جدید، از جمله تعرفه های خدمات مرتبط با نقل و انتقال املاک، به عنوان یکی دیگر از وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی شرکت یاد شده اضافه می شود.

گفتنی است، پیشنهاد فوق درحال حاضر مراحل بررسی و تصمیم گیری را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک سپری می کند.

downlod
آخرین موضوعات در حال بررسی