کد خبر: 9284
تاریخ انتشار: دوشنبه 24 آبان 1400 - 15:46
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 57926/93876
تاریخ ابلاغ: 1400/08/24
معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به «ضوابط صرفه جویی انرژی در ساختمان ها» را ابلاغ کرد.
ابلاغ مصوبه دولت درخصوص «ضوابط صرفه جویی انرژی در ساختمان ها»

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ 19 آبان 1400 و در راستای تکلیف مقرر در قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم از سوی دولت برای کاهش سالانه 5 درصد از تلفات انرژی در بخش ساختمان به عنوان بزرگ ترین بخش مصرف کننده انرژی در کشور، هیئت وزیران «ضوابط صرفه جویی انرژی در ساختمان ها» را به تصویب رساند.

ارتقای کیفیت ساخت و سازها از طریق بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی، ارتقای رده انرژی ساختمان ها از طریق اعمال تشویقات و تنبیهات (گازبها و تعرفه برق) و استفاده از ظرفیت قانون هدفمندی یارانه ها با هدف افزایش بهره وری انرژی در ساختمان ها، از جمله دلایل مصوبه یاد شده است.

بر این اساس، دستگاه‌هاي اجرايي مندرج در قانون خدمات كشوري موظفند به منظور كسب رده انرژي ذكر شده در مبحث 19 مقررات ملي ساختمان (رده انرژي EC)، نسبت به مطالعه، طراحي، اجرا و نظارت بر رعايت اين مبحث توسط شركت هاي ذي صلاح براي ساختمان هاي جديدالاحداث خود اقدام نمايند.

همچنین وزارت راه و شهرسازي موظف است با بهره گيري از خدمات شركت هاي ذي صلاح موضوع ماده (4) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در چارچوب قوانین و مقررات، نسبت به كنترل و نظارت عالیه ساختمان هاي جديدالاحداث بخش خصوصي به منظور اطمينان از رعايت كامل الزامات مبحث 19 مقررات ملي ساختمان اقدام نمايد. شركت هاي ياد شده نیز موظفند گزارش نظارت خود را به واحدهاي ذي ربط وزارت راه و شهرسازي و شهرداري ها ارایه نمايند.

ارایه پایان کار به ساختمان های جدید الاحداث از ابتداي سال 1401 منوط به رعایت مبحث (19) مقررات ملی ساختمان می باشد و به منظور آگاهي مردم از تلفات انرژي در ساختمان ها، وزارت كشور از طريق شهرداري ها موظف است از ابتداي سال 1401 نسبت به درج رده انرژي در گواهي پايان كار ساختمان‌هاي جديدالاحداث و نصب پلاك آن در ورودي در ساختمان‌ها اقدام نمايد.

دولت همچنین دستگاه هاي اجرايي مندرج در قانون خدمات كشوري را موظف کرد با استفاده از شركت هاي ذي صلاح حسب مورد نسبت به مميزي انرژي و بازرسی فنی و دريافت برچسب انرژي طبق  استانداردهای مصوب و ابلاغی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران براي ساختمان هاي در حال بهره برداري خود اقدام و نتيجه را به همراه طرح هاي بهينه سازي لازم به وزارتخانه هاي نفت، نيرو و راه و شهرسازي اعلام نمايند.

از ابتداي سال 1402 ساختمان هاي داراي حداقل رده  انرژي / برچسب انرژي مشمول تخفيف (پاداش صرفه جويي) معادل 5 درصد گاز بها و تعرفه برق خواهند شد و به ازای هر رتبه ارتقای رده انرژي/ برچسب انرژي مشمول 2/5 درصد تخفيف بيشتر مي شوند و در صورت عدم کسب رده انرژی / برچسب انرژی از ابتدای سال 1401 برای ساختمان های جدید الاحداث دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی افزایش گازبها و تعرفه برق 30 درصدی و برای ساختمان های درحال بهره برداری دستگاه های اجرایی افزایش گازبها و تعرفه برق 20 درصدی اعمال خواهد شد.

downlod
آخرین مصوبات