کد خبر: 9282
تاریخ انتشار: دوشنبه 24 آبان 1400 - 10:53
کمیسیون های هیئت دولت >> حقوقی و قضایی >> پیشنهاد
کد پیشنهاد: 59333
تاریخ پیشنهاد: 1400/08/16
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1400/08/22
وزارت جهاد کشاورزی با توجه به اهمیت و ضرورت صیانت و حفظ کاربری اماکن و اراضی تحقیقاتی کشاورزی و منابع طبیعی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی، لایحه پیشنهادی خود با عنوان «حفاظت و نگهداری از اراضی، اماکن و ایستگاه های تحقیقاتی کشاورزی» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
بررسی لایحه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی درخصوص «حفاظت و نگهداری از اراضی، اماکن و ایستگاه های تحقیقاتی کشاورزی»

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» اماکن و زیرساخت های تحقیقاتی، در همه کشورها به عنوان سرمایه ارزشمند و یکی از مظاهر اقتدار آن کشور شناخته می شوند. در این میان، اماکن تحقیقاتی کشاورزی به واسطه نوع فعالیتی که در آنها انجام می شود، عرصه های نسبتاً وسیعی را اشغال نموده و طبیعی است که با گسترش شهرها، در محدوده شهر قرار می گیرند. وجود مجموعه های چند صد هکتاری دانشگاهی یا تحقیقاتی در شهرهای بزرگ دنیا، حاکی از آن است که این اماکن از تعرض و تغییر کاربری توسط برنامه های توسعه ای مستثنی بوده اند.

در همین راستا و با توجه به اهمیت صیانت و حفظ کاربری ایستگاه ها، اماکن و اراضی تحقیقاتی کشاورزی و منابع طبیعی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی، پایش و حفاظت از منابع پایه و منابع طبیعی و نیز استقرار امنیت غذایی، وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد نموده اموال غیرمنقول فوق الذکر از شمول مقررات ماده (10) قانون زمین شهری و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و نیز ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی شوند.

گفتنی است پیشنهاد فوق در قالب متن پیش نویس لایحه تحت عنوان «حفاظت و نگهداری از اراضی، اماکن و ایستگاه های تحقیقاتی کشاورزی» به دولت ارایه شده و هم اکنون در کمیسیون لوایح دولت مراحل بررسی و تصمیم گیری را طی می کند.

downlod
آخرین موضوعات در حال بررسی