کد خبر: 9267
تاریخ انتشار: شنبه 22 آبان 1400 - 12:41
>>

موضوعات مورد بررسی:

- درخواست شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي درخصوص طرح موضوع اختصاص بودجه و اعتبار براي راه اندازي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جديد التاسيس

- مجوز احداث پل اتومبيل‌رو مرزي بر روي رودخانه آستاراچاي

- الحاق يك ماده به آيين نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي

- مشمول ماليات براي فهرست مواد معدني فلزي - غيرفلزي، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي به صورت خام و نيمه خام كه درآمد حاصل از صادرات آن ها در تمام نقاط كشور