کد خبر: 9245
تاریخ انتشار: شنبه 15 آبان 1400 - 12:23
>>

موضوعات مورد بررسی:

- آيين نامه اجرايي نحوه تشخيص مالكان واحدهاي مسكوني اقشار كم درآمد موضوع: تبصره (2) ماده (4) قانون تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 1399

- لايحه اساسنامه صندوق اندوخته ازدواج جوانان

- اصلاح اساسنامه شركت شهرك هاي كشاورزي موضوع: استفساريه اختيار اساسنامه سازمان ها، شركت ها و موسسات دولتي

- آيين نامه اجراي بند (ج) ماده (86) قانون برنامه ششم توسعه موضوع: نشان ملي ايثار

- تمديد تصويب نامه موضوع: صرفه جويي در هزينه هاي خارج از كشور وزارت امور خارجه