کد خبر: 9175
تاریخ انتشار: يکشنبه 25 مهر 1400 - 18:32
تاریخ پیشنهاد: 1400/07/06
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1400/07/11
وزارت راه و شهرسازی به منظور رفع مشکل پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و در راستای اهداف دولت مبنی بر تجمیع صندوق های بازنشستگی، پیشنهاد اصلاح آیین نامه استخدامی شرکت مذکور و تجمیع صندوق بازنشستگی این شرکت با صندوق بازنشستگی کشوری را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
پیشنهاد اصلاح آ‌یین نامه استخدامی شرکت هما و تجمیع صندوق بازنشستگی این شرکت با صندوق بازنشستگی کشوری

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» مطابق ماده (34)  آیین نامه استخدامی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) این شرکت مکلف شده هر ماه 7 درصد از حقوق و فوق ‌العاده شغل هر يك از مستخدمين مشمول اين آیين نامه را بابت كسور بازنشستگي سهم مستخدم كسر نموده و پس از افزو‌دن معادل 14 درصد حقوق و فوق ‌العاده شغل آنان بابت سهم شركت، مجموع آن را به صندو‌ق بازنشستگي و و‌ظيفه كه از اين پس صندو‌ق ناميده ميشود پرداخت نمايد.

بر اساس حکم فوق با تشکیل صندوق یاد شده، کارکنان شرکت از نظر بازنشستگی تابع صندوق بازنشستگی مستقل شدند.

پیش از این وزارت راه و شهرسازی با توجه به اینکه صندوق یادشده عملاً موفق به پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه نگردیده است، به منظور حل مشکل و کسب درآمد برای شرکت، مطابق تصمیم مجمع عمومی شرکت هما، اقدام به تشکیل مؤسسه ای غیردولتی و غیرتجاری با عنوان «مؤسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت هما» از تاریخ 15 آبان 1380 با مدیریت تعدادی از مدیران شرکت یادشده کرد. این موسسه نیز خود اقدام به تشکیل چندین شرکت تابعه نموده که در حال حاضر برخی از آنها منحل شده و یا در حال تصفیه هستند.

اکنون وزارت یادشده تقاضای اصلاح آیین نامه استخدامی شرکت هما را نموده تا ضمن انحلال صندوق یادشده، کارکنان هما از نظر بازنشستگی و وظیفه تابع صندوق بازنشستگی کشوری شوند.

لازم به ذکر است، پیشنهاد یاد شده درحال حاضر در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مراحل بررسی و تصمیم گیری را سپری می کند.

downlod
آخرین موضوعات در حال بررسی