کد خبر: 9173
تاریخ انتشار: يکشنبه 25 مهر 1400 - 12:03
کد پیشنهاد: 59258
تاریخ پیشنهاد: 1400/06/30
تاریخ ثبت پیشنهاد: 1400/07/18
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور افزایش امکان تحقق آرمان ها و اهداف «صندوق کارآفرینی امید» و قرار گرفتن آن در کنار «بانک توسعه تعاون» و «صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون» به صورت یک مجموعه منسجم، خواستار انتقال مدیریت صندوق یاد شده از نهاد ریاست جمهوری به این وزارتخانه شده است.
درخواست انتقال مدیریت «صندوق کارآفرینی امید» از نهاد ریاست جمهوری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به موجب بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور مقرر شد «صندوق كارآفرینی امید به مدت یك سال به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، اضافه شود و اساسنامه آن حداكثر تا پایان سال 1396 به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به تصویب هیئت وزیران برسد». در همین راستا و مطابق اساسنامه ابلاغی صندوق مذکور، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب می گردید.

در سال 1397 و پس از پایان مهلت مصوبه فوق، به موجب پی نوشت رئیس جمهور مقرر شد «صندوق کارآفرینی امید» در نهاد ریاست جمهوری بماند و با توجه به گستردگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فعلاً به آن وزارتخانه منتقل نشود. لذا اساسنامه صندوق اصلاح و به تصویب هیئت وزیران رسید و به موجب اصلاحات جدید «رئیس جمهور یا نماینده ایشان» رئیس هیئت امنا بوده و انتخاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره نیز به پیشنهاد «سرپرست نهاد ریاست جمهوری» تعیین می شود.

اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ذکر این موضوع که مطابق مصوبه اصلاحی اخیر، «صندوق کارفرینی امید» به نهاد ریاست جمهوری وابسته شده، در حالی که نهاد یاد شده از نظر مأموریت های اجرایی، ارتباطی با موضوع کار و اشتغال ندارد و این در حالی است که وجود «بانک توسعه تعاون»، «صندوق کارآفرینی امید» و «صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون» بصورت یک مجموعه منسجم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان تحقق آرمان ها و اهداف صندوق یادشده را افزایش می دهد و جدا نمودن حلقه های این زنجیر موجب اخلال در روند امور خواهد شد، تقاضای اصلاح اساسنامه صندوق مذکور با رویکرد انتقال مدیریت صندوق به آن وزارتخانه را دارد.

گفتنی است، پیشنهاد فوق هم اکنون مراحل بررسی و تصمیم گیری را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک سپری می کند.

آخرین موضوعات در حال بررسی