کد خبر: 9171
تاریخ انتشار: شنبه 24 مهر 1400 - 13:43
نوع مصوبه: تصویب نامه
شماره مصوبه: 59269/77593
تاریخ ابلاغ: 1400/07/24
معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به تعیین اعضای جدید شورای عالی بورس را ابلاغ کرد.
ابلاغ مصوبه تعیین اعضای جدید شورای عالی بورس

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در جلسه هیئت وزیران مورخ 21 مهر 1400، آقایان سید موسی میرفیض فلاح شمس، علی سعیدی و احمد شعبانی با توجه به صلاحیت تخصصی، سلامت مالی و تجربه پیشین، به عنوان سه خبره مالی شورای عالی بورس تعیین شدند.

در این جلسه همچنین، آقای رسول سعدی به عنوان خبره بورس کالا و آقای علی امامی میبدی به عنوان خبره بورس انرژی انتخاب شدند.

downlod