کد خبر: 9166
تاریخ انتشار: شنبه 24 مهر 1400 - 12:59
>>

موضوعات مورد بررسی:

- اصلاح تصويب نامه شماره 26604/ت25643 مورخ 82/5/15 در خصوص تنظيم اساسنامه و تشكيل صندوق اعتباري هنر

- مجوز واگذاري امتياز سرقفلي و مشاركت غرف و فروشگاه هاي پايانه هاي عمومي بار و مسافر و مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي